Elektronisk Generalforsamling, torsdag 27-august 2020

Norges Benkskytterforbund ønsker velkommen til elektronisk Generalforsamling, torsdag 27-august 2020 Kl. 19:00

Dagsorden:
1.Konstituering av Generalforsamling.
2.Valg av møteleder og referent.
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4.Valg av to medlemmer til å signere protokollen.
5.Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning.
6.Fastsette medlemskontingent og startkontingent.
7.Gjennomgang og godkjenning av regnskap i revidert stand.
8.Behandle budsjett og arbeidsprogram.
9.Behandle innkomne saker og forslag, herunder straffesaker.
10.Valg

Årsmøtet vil behandle de saker som ble sendt inn til årsmøtet tidligere i år, men som ble avlyst grunnet Covid-19.

Info ang Generalforsamling og stemmeberettigede:
Generalforsamlingen utgjøres av NBSF styre og de fremmøtte klubbers representanter. Alle medlemmer som har betalt sin årskontingent for foregående år (for regnskapsåret som behandles av generalforsamlingen) har møte- og talerett. Stemmeberettigede representanter til generalforsamling er alle klubber som er medlem i NBSF. Hver klubb får 1 stemme for hvert 10. medlem i klubben. En klubb har maksimalt 5 stemmer.

Hver klubbformann vil i god tid før generalforsamlingen motta en link til bruk for oppkobling, og mest sannsynlig gjøres et testmøte for å se at alt fungerer som det skal. Mer informasjon om dette kommer god tid i forkant av dette møtet.

Linken betinger bruk av TEAMS som plattform for bruk av videooppkobling. Hver klubb kobler seg derfor opp med én bruker, der flere kan være samlet i et og samme rom.

Materiale til årets Generalforsamling er lagt ut på forbundets hjemmeside, www.benchrest.no

Vel møtt til NBSF første elektroniske GF !
Med vennlig hilsen
Styret i Norges Benkskytterforbund

Dette innlegget ble publisert i Nyheter og merket med . Bokmerk permalenken.