BR50

BR50 (.22lr)

§ 5.3.10.1 Heavy Varmint Kal. 22 (HV/.22)

Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:

 • Har en manuell og mekanisk avtrekker (avfyringsanordning).
 • Avtrekker skal betjenes manuelt.
 • Fri Avtrekksvekt.
 • Fri forstørrelse på kikkertsikte.
 • Vekt som ikke overstiger 6,35 kg. (14 lbs) inkludert siktemidler.
 • Stokk med forskjefte med bredde maksimalt 76,2mm (3”) og ha en standard design/utførelse.
 • Det vil også bli tillat med halv-auto .22 rifler (àla Ruger 10/22) om de øvrige spesifikasjoner om mål og vekt overholdes – og skytter skal selv medbringe ”kammerflagg” som viser at kammer er tomt i våpenet.
5.3.10.2Sportsrifle (Sporter) Kal. 22.

Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav.:

 • Vekt som ikke overstiger 4,0 kg inkludert siktemidler. (vekt av eventuell ”To-fot” skal ikke regnes med)
 • Kikkertsikte med maks. 12x forstørrelse. Kikkert med variabel forstørrelse skal tapes fast på maks. 12x.
 • Våpenet må ha en “repeter” mekanisme med magasin for minst 2 patroner, og fungerende sikring.
 • Stokken må være standard fabrikkprodusert av typen Sportsrifle, eller “jaktmodell” for det aktuelle våpen.
 • Det er ikke tillatt å frese – eller bore ut treverk – utvendig på stokken for å redusere vekt.
 • Minimum lengde fra avtrekker til bakkant av kolbe (minus kolbekappe) skal være31,75mm (12,5”).
 • Det er ikke tillatt med ufreste spor/riller i løp (Fluted) for å redusere på vekt.
 • Det er ikke tillatt med vekter, eller andre typer justeringsanordninger på løpet for å redusere vibrasjon (Eks. Boss-system)
 • Har et manuelt og mekanisk avtrekkssystem.
 • Ingen elektrisk, eller mekanisk hjelpemekanismer (eks. snellert, fjærnutløser etc.) for avfyring er tillatt.
 • Avtrekksvekt min. 500g.
 • Det vil også bli tillat med halv-auto .22 rifler (àla Ruger 10/22) om de øvrige spesifikasjoner om mål og vekt overholdes – og skytter skal selv medbringe ”kammerflagg” som viser at kammer er tomt i våpenet.