Våpenklasser

I kategoriene Heavy Varmint (HV) og Light Varmint (LV) følger Norges Benkskytterforbund den internasjonale benkskytterorganisasjon World Benchrest Shooting Federation (WBSF) tekniske regelverk som brukes i internasjonale mesterskap innen for Benkskyting.

 

Våpenhåndtering/sikkerhet.

Ved all håndtering av våpen skal sluttstykke være tatt ut. Sluttstykket kan kun settes i våpenet ved skytelederens kommando, og skal straks tas ut igjen når skytelederen gir slik kommando. Ved brudd på denne regelen risikerer deltageren å bli vist bort fra banen.

*NB: Alle rifler som har sluttstykke som vanskelig kan fjernes (med en utforming på kolbekam der sluttstykke ikke kan tas ut uten at våpenet må demonteres) skal alltid ha åpen mekanisme (sluttstykke i bakre stilling) med isatt ”Kammerflagg” så lenge skytteren oppholder seg innen baneområdet, og våpen skal alltid peke i en sikker retning.

Dette for at standplassleder til enhver tid kan være forsikret om at våpenet har tomt kammer.

Våpen med sluttstykke i må ikke under noen omstendigheter plasseres på sandsekker / støtter før alle banemannskaper er i sikkerhet og skyteleder har gitt klar beskjed om dette.