Heavy Varmint

I kategoriene Heavy Varmint (HV) og Light Varmint (LV) følger NBSF den internasjonale benkskytterorganisajon World Benchrest Shooting Federation (WBSF) tekniske regelverk som brukes i internasjonale mesterskap innen for Benkskyting.

HEAVY VARMINT

Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:

  • Har en manuell og mekanisk – eller elektrisk avfyringsanordning.
  • Vekt som ikke overstiger 6,12 kg (13,5 Ibs) inkludert siktemidler.
  • Stokk med forskjefte som har flat eller konveks underside og med bredde maksimalt 76,2 mm (3″)
  • Bakstokkens underside (målt fra pistolgrepet og bakover) skal danne minst like bratt vinkel mot pipens senterlinje som den linje som dannes av undersiden av pipen 457 mm (18″) foran støtbunnen og stokkens bakkant 102 mm (4″) under pipens senterlinje.
  • Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift. (WBSF er min. Løpslengde 457 mm (18″) Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon.
  • Pipen tillates ikke å ha større diameter enn 31,75 mm (1,250″) fram til 127 mm (5″) foran støtbunnen. Kon (taperingen) skal være under det som dannes av diameteren 31,75 mm (1,250″) målt 127 mm (5″) foran støtbunnen og diameter 22,86 mm (0,900″) målt 737 mm (29″) foran støtbunnen.
  • Pipens innfesting i låskassen, beddeblokk, hylse (sleev) eller lignende tillates ikke å være lenger enn 102 mm (4″) foran støtbunnen. Total lengde av låskasse, beddeblokk, hylse (sleev) eller lignende tillates ikke å overstige 356 mm (14″).