Hokksund Pistolklubb

Hokksund Pistolklubb, Hellefossveien 10, 3300 Hokksund

Bjørn Gjerstad:  bjorn.gjerstad@cadpit.com

http://www.hokksundpistolklubb.no/styre-og-kontakter/