Unlimited

500 METER FRI-KLASSE (Unlimited)    

Alle rifler med følgende begrensninger er tillat brukt:

  1. Det er fri vekt på rifle komplett.
  2. Fri forstørrelse på kikkert.
  3. Fri Avtrekksvekt. OBS: avtrekk som er gjenstand for tilfeldig/ufrivillig avfyring er ikke tillat. Det er arrangørs ansvar å ta stikkprøver på dette.
  4. Det er tillat med munningsbrems. (men må spesifiseres ved på melding om det skal skytes med rifle påmontert denne type utstyr.
  5. Det er tillatt med lyddemper
  6. Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift. Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon.
  7. Avtrekkerbøyle/beskyttelse er påbudt.
  8. Riflene skal kunne avfyres fra benk med vanlige skytestøtter, eller i liggende posisjon.
  9. På rifler med magasin, er det generelt forbudt å mate patron fra magasin inn i kammer. (magasin kan sitte i rifla) OBS: Våpenet skal lades for hånd med ett skudd om gangen. (Avvik fra denne regel kan forekomme da det eks. på enkelte «halvautomatiske» rifler er nesten umulig og lade uten å benytte magasin. For å delta med denne type rifle må den fremvises – og godkjennes av stevneleder – før deltagelse i approberte stevner.)
  10.  VIKTIG: Øvre kaliberbegrensning er opp til kaliber.400.