Light Varmint

I kategoriene Heavy Varmint (HV) og Light Varmint (LV) følger NBSF den internasjonale benkskytterorganisajon World Benchrest Shooting Federation (WBSF) tekniske regelverk som brukes i internasjonale mesterskap innen for benkskyting.

LIGHT VARMINT

Som Heavy Varmint men vekten tillates ikke å overstige 4,76 kg (10,5 Ibs) inkludert siktemidler.