Bli medlem

Ønsker du å bli medlem av Norges Benkskytterforbund?
Ta gjerne direkte kontakt med din nærmeste lokalklubb for å bli kjent med miljøet.

Kontingenten for å være medlem er todelt. En del er forbundskontingenten og en del er klubbkontingenten som varierer fra klubb til klubb.
Som medlem i lokal benkskytterklubb tilknyttet Norges Benkskytterforbund må du betale begge kontingenter.

Velkommen!