Bli medlem

Ønsker du å bli medlem av Norges Benkskytterforbund?
Ta gjerne direkte kontakt med din nærmeste lokalklubb for å bli kjent med miljøet.

Du kan melde deg inn ved å fylle ut og sende inn skjemaet under.

Kontingenten for å være medlem er todelt. En del er forbundskontingenten på 200.- og en del er klubbkontingenten som varierer fra 150.- og oppover.
Som medlem i lokal benkskytterklubb tilknyttet Norges Benkskytterforbund må du betale begge kontingenter.

Velkommen!

Søknad om medlemskap NBSF