Bli medlem

Ønsker du å bli medlem av Norges Benkskytterforbund?
Ta gjerne direkte kontakt med din nærmeste lokalklubb for å bli kjent med miljøet.

Du kan melde deg inn ved å fylle ut og sende inn skjemaet under.

Kontingenten for å være medlem er todelt. En del er forbundskontingenten på 200.- og en del er klubbkontingenten som varierer fra 150.- og oppover.
Som medlem i lokal benkskytterklubb tilknyttet Norges Benkskytterforbund må du betale begge kontingenter.

Velkommen!

Søknad om medlemskap NBSF

(NB! Hvis forslag til lokal klubb ikke vises som forslag under registreringen, må du bruke kommentarfeltet til å angi ønsket lokal klubbtilhørighet)