Bli medlem

Norges Benkskytterforbund bruker Rubic.no for medlemskap. Rubic er de samme som Norges Skytterforbund bruker.

Klikk her for medlemskap i Norges Benkskytterforbund via Rubic.no

Dette er linken for å melde seg inn. Kontingenten for å være medlem er todelt. En del er forbundskontingenten og en del er klubbkontingenten som varierer fra klubb til klubb. Som medlem i lokal benkskytterklubb tilknyttet Norges Benkskytterforbund må du betale begge kontingenter.

Velkommen!