Sporter

SPORTER KLASSE.

Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:

 • Vekt som ikke overstiger 5,5 kg inkludert siktemidler.
 • Kaliber er fritt.
 • Stokk må ha konveks underside. Maks. 60mm bredde.
 • Kikkertsikte med maks. 20 ganger forstørrelse. Kikkertsikte med variabel forstørrelse skal tapes fast/forsegles på maks. 20 ganger forstørrelse.
 • Fungerende magasin og sikring.
 • Avtrekksvekt minst 500 g.
 • Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift. Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon. Pipen tillates ikke å ha større diameter enn 31,75 mm (1,250″) fram til 127 mm (5″) foran støtbunnen. Kon (taperingen) skal være under det som dannes av diameter 31,75 mm (1,250″) målt 127 mm (5″) foran støtbunnen og diameter 22,86 mm (0,900″) målt 737 mm (29″) foran støtbunnen. (Se pkt. 8.1. Måletabell HV100 – HV200 – Sporter)
 • Skivene som benyttes skal være av typen 100m – 200m (gruppe/poengskiver)
 • De øvrige regler for standard benkskytterprogrammer gjelder.
Tillegg Sporter :    
 • Våpen som er godkjent av DFS eller er godkjent som internasjonalt standardgevær kan benyttes. Hvis vekten er over 5,5 kg, skal avtrekksvekt være som godkjent i den aktuelle gren (DFS minimum 1,5 kg).
 • Enkeltskuddrifler (Rolling-/ Falling Block mekanismer) tillates så fremt de tilfredsstiller øvrige krav, og at det er delt skjefte. (Separat forskjefte og bakskjefte)
 • Det er ikke tillatt for skytter å benytte egen skivekikkert (spotting-scope) på standplass.