Jeger

JEGER KLASSE.

Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:

 1. Våpen med minimum kaliber 6,5mm, og som kan benytte ammunisjon med godkjent anslagenergi for jakt på elg, hjort og villrein.
 2. Våpen med standard fabrikk/serieprodusert låsekasse.
 3. Vekt som ikke overstiger 4,5 kg inkludert siktemidler.
 4. Kikkertsikte med maks. 12 ganger forstørrelse. Kikkertsikte med  variabelforstørrelse skal tapes fast på maks. 12 ganger forstørrelse.
 5. Stokk med bredde på forskjefte maksimalt 51 mm.
 6. Fungerende magasin og sikring.
 7. Avtrekksvekt minst 1000 g.page32image1736
 1. Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift. Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon.
 2. Pipen tillates ikke å ha større diameter enn 31,75 mm (1,250″) fram til 102 mm (4″) foran støtbunnen. Kon (taperingen) skal være under det som dannes av diameter 31,75 mm (1,250″) målt 102 mm (4″) foran støtbunnen og diameter 19,05 mm (0,750″) 660 mm (26″) foran støtbunnen. (Se pkt. 8.2. Måletabell Jegerklasse)
 3. Jegerklasseprogram (gruppe/poeng) skytes på 100m.
 4. Skivene som benyttes skal være av typen 200m (gruppe/poengskiver)
 5. De øvrige regler for standard benkskytterprogrammer gjelder.
 6. Enkeltskuddrifler (Rolling-/ Falling Block mekanismer) tillates så fremt de tilfredsstille øvrige krav, og at det er delt skjefte. (Separat forskjefte og bakskjefte)
 7. Det er ikke tillatt for skytter å benytte egen skivekikkert (spotting-scope) på standplass.