F-Class Open

5.5                   NBSF’s “F-CLASS RIFLE” REGLEMENT.

 ** Godkjent på NBSF`s Generalforsamling 5. mars 2011.

Fremlagt forslag fra NBSF`s styre til å utvide benkeskytterforbundets stevneprogrammet med F-Class. Oversatt av Arild Støen.

Vedtatt for en prøveperiode på 1. år. Det foretas evaluering av  F-Class stevner avviklet i kommende sesong og tas opp til vurdering før NBSF`s Generalforsamling 2011.

— — —

UTSTYR OG AMMUNISJON

 5.5.1  F-Class. Åpenklasse. (Open class. F-O)

NB: Riflekaliber opp til og med kaliber .35.

“Rail-guns” og andre aktive mekaniske metoder for å returnere til eksakt samme siktepunkt for neste skudd, er ikke tillatt.

Ethvert sikkert, manuelt operert avtrekk er lov. Ethvert siktesystem er lov, men skal regnes med under totalvekten på riflen.

(a)    Riflens totale vekt, inkludert alle ting festet til denne, som kikkertsikte og to-fot, må ikke overskride 10kg. Som ”ting festet til rifle” regnes også med alle eksterne objekter, unntatt skytteren og dens påkledning, som delvis eller fullt ut rekylerer med riflen, eller er på noen måte heftes til – eller festes til riflen for hvert skudd, eller på noen som helst måte følger med hvis riflen løftes fra sitt/sine anlegg.

(b)   Bredden på riflens for-tre (fremre del av skjeftet) får ikke overskride 76mm.

(c)    Riflen må avfyres fra liggende skytestilling, med skulderanlegg på skytteren og ved hjelp av anlegg/rest som nærmere beskrevet i pkt. 5.5.3.

 

5.5.1  Riflens anlegg.(Frontrest/baksekk).F-Class Åpen klasse. (F-O)

 Riflen får bruke enhver støtte som ikke på noen mekanisk eller positiv måte hjelper til å returnere siktepunktet tilbake til eksakt samme sted før neste skudd avfyres.

a.      Det kan ikke benyttes flere enn to anlegg(rest) (ett foran og ett bak). Hvis to anlegg benyttes får disse to ikke henge sammen med hverandre.

b.      Bruk av bord/benk er ikke lov. Separate plater som ikke er større enn 25mm enn det individuelle anlegget (rest), kan brukes under anlegget (rest’en), både foran og bak.

c.      Ingen nivåjustering eller feste til underlaget er lov på disse underlagsplatene. De må være helt flate på over og undersiden.

d.      Denne disiplinen er ment å være en modifisert form for liggende skyting, og er ikke ment å være en form for benkeskyting, og må derfor ikke blir dreid i den retning.

e.      Et front-anlegg (frontrest) kan tilpasses enten riflens fortre, eller skytterens hånd. Hvis anlegget er festet til riflen så skal det veies med i riflens totale vekt.(5.5.1.a.)

f.        Ingen del av riflens bakskjefte eller pistolgrep skal hvile direkte på bakken eller på noe hard underlag. Og enhver bakstøtte (rest/anlegg) som brukes skal ikke på noen måte være festet til riflen på noe vis. Mekanisk justerbar bakstøtte er ikke lov.

g.      Som et alternativ til (e) eller (f), riflen kan støttes på en sentral støtte som en sammenrullet jakke, teppe, eller liknende, eller på en sandsekk.

h.      Det er lov å bruke hjelpemidler for å hindre at anlegget ruller eller for å bygge opp til riktig høyde.

i.        Frontstøtten eller dens fot kan ha opp til 3 føtter med pigger som ikke får presses ned i bakken mer enn 50mm, der dette er mulig uten å skade standplassens underlag.

j.        Støtten kan justeres etter hvert skudd som avfyres for å kompensere for treffpunkt eller rekylens endring av støttens posisjon. En reim kan brukes sammen med en støtte, men vil blir regnet inn i riflens totale vekt. (5.5.1. a.)

 

5.5.1  Mål og Program.

Klubber står fritt i forhold til benyttet skivemateriell under konkurranser, og hvilke program som skytes.

Men hvert stevne vil være individuelt, og Nasjonale eller Internasjonale rekorder vil foreløpig ikke bli mulig å få registrert.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Blog og merket med , . Bokmerk permalenken.