Jæren Skytterklubb

Kontaktinfo: Christian Berg

Hjemmeside: Jæren Skytterklubb

Mail: jsklubb@hotmail.no